Mechi ya kirafiki kati ya wafanyakazi na wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita (A- Level). Mechi kama hizi ni muhimu Sana katika kujenga mahusiano mazuri ya miongoni mwa jumuiya ya Eagles.

eagles mechi kati ya wafanyakazi na wanafunzi formv&vi 1

eagles mechi kati ya wafanyakazi na wanafunzi formv&vi 2

eagles mechi kati ya wafanyakazi na wanafunzi formv&vi 3

eagles mechi kati ya wafanyakazi na wanafunzi formv&vi 4